Nestaju podaci s interneta, o ranim danima ne znamo ništa