Nisu ih spasili od Mladićevih koljača, crtali su grafite